Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR


 1.1- SATICI:
 Unvanı: {FIRMAUNVAN}
Adresi: {FIRMAADRES}
Telefon: {FIRMATELEFON}
 Fax :{FIRMAFAX}
 E-posta: {FIRMAEPOSTA}
 1.2- ALICI: 

Adı/Soyadı/Unvanı: {TESLIMATALICI}
 Adresi: {TESLIMATADRES}
Telefon: {TESLIMATTELEFON}
 E-posta: {TESLIMATEPOSTA}
 
MADDE 2- KONU


 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI ‘ya ait {FIRMAUNVAN} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
 MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


 Tarih: {TARIH}

{URUNKALEMLERI}
Ürün Adı     Adet     Toplam Ürün Tutarı 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
 Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
 {ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

 

 MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


 4.1- ALICI, {FIRMAUNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin dijital nüshasının SATICI ‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı Süresi içerisinde haklarını kullanmaz ise bu durumdan kaynaklanan mali ve hukuki sorumluluğunu peşinen kabul eder. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.8- SATICI paket servis hizmeti verdiği durumlarda hava şartları malzeme ve ürün şartlarının uygun olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle teslim edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulmaz.
 
 MADDE 5- CAYMA HAKKI


 ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

 MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
 Gıda ürünleri, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
 -Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
 -Her türlü yazılım ve programlar
 -DVD, VCD, CD ve kasetler
 -Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
 -Hür türlü kozmetik ürünleri
 -Telefon kontör siparişleri
 
 MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
 
 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
 SATICI


 {FIRMAUNVAN}
 
 ALICI

 


{TESLIMATALICI}